Bydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar borth cofnodion myfyrwyr MyTSD rhwng 17:00 ddydd Llun 13 Ebrill a 09:00 ddydd Mercher 15 Ebrill. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd MyTSD ar gael.

The MyTSD student record portal will undergo essential maintenance work between 17:00 on Monday 13th April and 09:00 on Wednesday 15th April. During this time, MyTSD will be unavailable.
Sylwer: nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.
Please Note:Your MyTSD username is not the same as your email address.