Yn sgil yr angen i wneud gwaith cynnal a chadw ar y system, ni fydd system cofnodion myfyrwyr SITS ar gael rhwng 08:00 -18:00 ddydd Gwener 31 Gorffennaf. Bydd hyn hefyd yn effeithio ar systemau eraill yn cynnwys MyTSD, adroddiadau gwybodaeth reoli ar-lein a nifer o gronfeydd data MS Access.

Due to the need to perform system maintenance, the SITS student record system and connected services will be unavailable between 08:00 -18:00 on Friday 31st July. The other systems that will also affected include MyTSD, online management information reports and a number of MS Access databases.
Sylwer: nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.
Please Note:Your MyTSD username is not the same as your email address.