Skip navigation

Croeso i MyTsd / Welcome to MyTSD

Yn rhan o’n buddsoddi parhaus mewn TG rydym yn gwneud newidiadau i’r systemau TG ddydd Mawrth 30 a dydd Mercher 31 Awst.

Yn rhan o’r newid hwn efallai na fyddwch yn gallu mewngofnodi i’ch cyfrif yn y Drindod Dewi Sant yn ystod y dyddiadau hyn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.
As part of our continued investments in IT we are making some changes to the IT systems on Tuesday 30th & Wednesday 31st August.

As part of this change you may find you will be unable to log in to your UWTSD account during these dates.

Sylwer: nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note:Your MyTSD username is not the same as your email address.


Please enter your username and password here

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Ymgeiswyr a Myfyrwyr:
Eich enw defnyddiwr fydd eich rhif ymgeisydd/myfyriwr. Fel arfer, rhif 7 digid o hyd yw hwn, e.e. 1500999

Staff:
Hwn yw'r un rhif defnyddiwr ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi ar gyfrifiadur y campws ac ar Moodle, e.e. j.public neu sg099

What is my username?

Applicants and Students:
Your username will be your applicant/student number. This is usually 7 digits in length and is numerical. E.g. 1500999

Staff:
This is the same username that you use to login to a campus computer and moodle. E.g. j.public or sg099

Beth yw fy nghyfrinair?

Ymgeiswyr:
Mae cyfrinair dros dro wedi cael ei e-bostio i chi pan wnaethoch gyflwyno eich cais yn gyntaf. Wrth fewngofnodi am y tro cyntaf, bydd rhaid i chi newid eich cyfrinair.

Staff/Myfyrwyr:
Hwn fydd yr un cyfrinair ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch e-bost, Moodle a chyfrifiaduron y campws.

What is my password?

Applicants:
A temporary password was emailed to you when you first submitted your application. On first login you will be forced to change your password.

Staff/Students:
This will be the same password that you use to login to your email, moodle and the campus computers.